تقریظ دکتر احمد سعیدخان نخست وزیر اسبق دکن بر لوح محفوظ علامه حافظیان

نخست وزیر اسبق دکن

و وزیر سابق کشور هندوستان

و رئیس کنونی دانشگاه علیگده.

حافظ قرآن دکتر احمد سعیدخان

حیدر آباد – دکن

سیزدهم جولای 1945

سیّد ابوالحسن مشهدی را از مدت‌ها قبل به عنوان شخصیت ممتازی می‌شناختم که به علم اعداد و حروف علاقه‌مند می‌باشد. اما نمی‌توانستم – چنانکه باید و شاید – ارزشیابی دقیق و صحیحی درباره‌ی اهمیت کارهای گرانقدرش در این زمینه داشته باشم، و به مقام معنوی وی آنطور که شایسته‌است پی ببرم. تا زمانی که توانستم تماس نزدیکتری با ایشان پیدا کنم و شخصاً برخی از کارهایش را از نزدیک ملاحظه کنم.

آقای مشهدی بعضی دیاگرام‌ها و نمودارهائی با ارزش عددی خاصی از حروف الفبائی ابجد با نظم و ترتیب معینی تهیه کرده‌است، بطوری که هر یک از اسماء و القاب و عناوین معادل اعدادی است که هر کدام با دیگر القاب مندرج در لوح برابری می‌کند، بهمین طریق آیات قرآنی و ابیاتی از اشعار را برگزیده‌است که آنها نیز با مربعات و نمودارهای کوچکتر مساوی است و از تمام مربع‌های کوچکتر و آیات و اشعار نیز که در مربع‌های بزرگتری است و این نمودارها بر آنها مبتنی می‌باشد ارقام و اعداد معادلی به دست می‌آید.

جنبه اعجاز آمیز و جذابیت خاص این لوح بر این حقیقت استوار است که از هر جهت و از هر گوشه که این مربعات و نمودارها را محاسبه کنند جمع آنها عدد یکسانی را به دست می‌دهد.

ارزش رمزی و روحی این اعداد و نمودارها هر چه باشد مهم اینست که کار این لوح در حقیقت ابداع آمیز و مبتکرانه‌است و به یقین نتیجه‌ی مقدار زیادی کار و کوشش و صبر و شکیبائی تهیه کننده آن می‌باشد.

من هرگز نظیر آنرا ندیده‌ام و بی اندازه برای آن ارزش و اهمیت قائل می‌باشم.

احمد سعیدخان

منبع: کتاب شرح و تفسیر لوح محفوظ، صص 146 و 145