بیانات سیده فیروزه حافظیان در پیش‌همایش عرفان اسلامی و سلوک معنوی علامه حافظیان دانشگاه تهران ۱۳۹۴