تبعید علامه حافظیان به هندوستان کذب محض و باطل است.

کلیپ مروری بر زندگی نامه شیخ مجتبی قزوینی خراسانی

بیانات بزرگان درباره علامه سیّد ابوالحسن حافظیان

تصاویر اساتید، معاصران و شاگردان علامه سید ابوالحسن حافظیان

کتاب نشان از بی نشان ها؛ شرح حال و طریقه سیر و سلوک شیخ حسنعلی اصفهانی